<< Atgriezties

Svētdienās 3., 10., 17. decembrī, sestdienās, 23. decembrī un 6. janvārī no plkst. 16:00 līdz 18:00 pie Bētlemes ainiņas varēsiet satikt ganus un dzīvas aitiņas. Gani ar prieku uzrunās jūs, pacienās ar siltu tēju, bērniem būs karameles. Un atcerēsimies, ka lielākā davana mums ir Jēzus Kristus. Svinēsim kopā Adventa laiku, Jēzus Kristus dzimšanas svētkus un Zvaigznes dienu. Patiesu sirds piepildījumu mēs piedzīvojam, atsaucoties Dieva vārdam, ja uzņemam to. Bībelē Apustulis Jānis raksta: „cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam. /Jņ.1:12/ Eņģelis vēstīja: „jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs.” /Lk. 2:11/